top of page

Definitionen af et økosystem er:

“Et økosystem er et områdes levende organismer og deres samspil med den ikke-levende omverden”

Kontoret er på den måde, et af de mest hyppige økosystemer vi befinder os i. Det er derfor helt essentielt, at vi forstår at skabe de perfekte rammer for, at det kan fungere optimalt.

Det har aldrig været vigtigere at revurderer ens kontormiljø. Særligt med fremkomsten af nye arbejdsformer, som f.eks. hybridt arbejde, ser mange virksomheder sig tvunget til at finde nye måder at få deres kollegaer ind på arbejdspladsen. Dette kræver en del, da kontoret i dag skal konkurrere med folks hjem. Med en KontorØkologi, gør vi jeres kontorer konkurrencedygtige.

For at skabe den perfekte KontorØkologi, arbejder vi med tre overlappende kategorier.

Den første kategori er det enkeltes behov og arbejdsopgaver. Udover det kan være ekstremt udmattende at sidde stationært ved ens skrivebord en hel arbejdsdag, er det også sjældent at det skrivebord er den rette arbejdsstation til alle arbejdsopgaver.

Den anden kategori er det sociale. Hvordan arbejder folk på tværs af organisationen, hvor mødes kollegaerne og sludrer m.m. Det er ekstremt vigtigt at forstå de sociale dynamikker, for at kunne skabe et miljø der imødekommer disse.

Det tredje aspekt er de fysiske rammer. De fysiske rammer skal være imødekomme den enkeltes behov og de sociale aspekter på jeres arbejdsplads. Selve rammerne har dog også en indflydelse på de to andre kategorier. Det er derfor helt centralt at designet er tilsvarende jeres organisations ethos.

bottom of page