top of page

Tilgang

Hvad enten I ønsker at renovere, udvide eller bygge nyt, står vi til rådighed, og for os er tillid samt åben og klar kommu-nikation altafgørende. 

For at sikre tillid og tryghed for både jer og os, tilbyder vi den første fase uden beregning og selvfølgelig uden forpligtelse. Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi er de helt rigtige arkitekter for lige netop jer og jeres projekt.

 

For at sikre et transparent og overskueligt forløb har vi opdelt processen i de fire følgende fast, med mulighed for til- og fravalg i de enkelte faser. 

Indledende møde

Vi sporer os ind på hinanden og jeres ønsker. Denne indledende fase udføres uden beregning, men med fokus på at vi sikrer os, at vi forstår hinanden, jeres behov og visioner for projektet. 

Mødet er selvfølgelig uforpligtende. 

Behovsanalyse

Tanker og ønsker for opgavens udførelse og mål gennemgås. Vi brainstorme og laver en analyse af jeres behov og visioner, så vi sikrer os en god retningslinje igennem hele projektet. 

Fase 01 

Udarbejdelse af forslag

Med afsæt i behovsanalysen producerer vi typisk to til tre forskellige skitseforslag på projektet. Disse forslag kan varierer i både pris og omgang, men tager alle udgangspunkt i reelle løsningsmodeller. 

Skitseoplæg

Vi præsenterer vores forslag over en kop kaffe på tegnestuen, på lokationen eller hvad, der passer jer. Vi konkre-tiserer de ting, I ser som ideelle løsninger, af dem vi forslår. Herefter kan vi fortsætte til fase 03, hvor vi sammen-fatter og tegner de endelige og målfaste tegninger. 

Fase 02 

Konkretisering

Projektering

Gennem dialog med jer, får vi præciseret de endelige løsninger. Den ekstra og sidste "krusedulle" tegnes ind i pro-jektet, og vi laver de endelige tegninger til tømrer, elektriker og andre relevante fagpersoner. 

Projekteringen fastlægger projektet entydigt med tegninger og beskrivelser, der har en højere og mege klar detal-jeringsgrad. Projekteringen danner endeligt grundlag for kontrahering med håndværkerne og deres udførelse af jeres projekt. 

Myndighedstegninger og godkendelse

Vi tager kontakt til de relevante myndigheder, og vi vejleder jer igennem de forskellige krav og godkendelser, der hører hertil. Myndighedsprocessen i kommunen kan tage lang tid, hvorfor vi bestræber os på at sende materialet afsted i god tid, med henblik på uforudsete hændelser. Vi som rådgivere har stor erfaring med netop dette, og bistår gerne relevante møder. 

Fase 03 

Projektledelse

I en travl hverdag med en sideløbende omfattede byggeproces, kan det være svært at finde tid til at følge denne så tæt, som det ofte kræver. I mange tilfælde stiller fagpersonerne store krav til konstant tilstedeværelse med spørgsmål til praktiske stillingstagener, som kan omhandle placering af elinstallationer, kloakering eller levering af materialer mv.

Med rollen som projektleder, og gennem vores indgående kendskab til projektet, kan vi nemt overskue rollen og påtage os ansvaret for kommunikationen, som samtidigt fritager jer for presset. 

Rejsegilde

Overlevering

Vi håber på at møde jer med et stort smil på dagen, hvor vi skal fejre jeres færdige byggeri. 

Vi gennemgår arbejdet og sikrer en fejlfri overlevering til jer, og således skal I blot nyde glæden ved jeres nyop-førte projekt. 

Fase 04 

bottom of page