top of page

Processen

For at skabe jeres Kontorøkologi, har vi udformet et 5-fase forløb, så i kan følge projektet tæt.

På den måde kan i være så meget inden over som i har lyst, og ikke føle jer afkoblet fra processen. Vi anbefaler naturligvis, at vi i Storm Sørensen Arkitekter varetager samtlige faser i jeres proces.

Dog er vi fleksible, og kan ligeledes hjælpe i hvert enkelt fase af projektet.

Læs om de 5 faser, og hvad de indebærer nedenfor.

Research

Vi tror på, at den mest valide data findes direkte fra de kilder researchen omhandler. Dog ved vi, at man i en travl hverdag ikke nødvendigvis prioriterer at besvare et stort spørgeskema eller deltage i et langt interview. Vi er derfor pragmatiske i vores researchtilgang, dog uden at gå på kompromis med validiteten. Vi tilbyder bl.a.:

 • Kortlægning af medarbejderbehov

 • Analyse af faciliteter

 • Potentialer og begrænsning

 • Undersøgelser af plantegninger

 • Sociale kortlægninger

2

Rådgivning

På baggrund af researchens konklusioner, udformer vi en rapport hvor vi kortlægger jeres kontormiljøs potentialer, samt en strategi for at skabe jeres unikke Kontorøkologi. Rådgivningen vil bl.a. bestå i:

 • Inventarstrategi

 • Designmæssige bæredygtighedstiltag

 • Sparring på projektvision

 • Indretningsplan

3

Design

Designprocessen vil være opdelt i to faser. På baggrund af researchen og rådgivningen, laver vi indledningsvist 2-3 Kontorøkologiske designs. Sammen gennemgår vi de forskellige designs, hvor i har mulighed for at komme med feedback, input og rettelser. Når vi sammen har sporet os ind på det rette design, arbejder vi videre mod et endeligt design. De forskellige og endelige Kontorøkologier vil bl.a. bestå af:

 • Designkoncept

 • Renderinger og visualiseringer af kommende forhold

 • Forslag til mulige samarbejdspartnere

 • Konkret plan over implementering

 • Eventuelt byggeprogram

4

Implementering

Når designet til Kontorøkologien er fastlagt, begynder vi implementeringsfasen. Her er målet, at gøre overgangen så effektiv som muligt. I implementeringfasen står vi bl.a. for:

 • Kommunikation og koordinering med forskellige samarbejdspartnere

 • On-site kvalitetssikring

 • Løbende evalueringer og justeringer

 • Indretning af nye omgivelser

5

Overdragelse

Efter implementeringen af jeres Kontorøkologi, anbefaler vi en stand-still periode hvor medarbejdere får lov til at bruge og arbejde i de nye kontoromgivelser. Efter stand-still perioden laver en afsluttende evaluering af projektet, hvor vi bl.a. laver:

 • Evaluering af process og design

 • Designmæssige finjusteringer

 • Snak om eventuelle udvidelser

bottom of page