top of page

KontorØkologi

Definitionen af et økosystem er:

“Et økosystem er et områdes levende organismer og deres samspil med den ikke-levende omverden”

Kontoret er på den måde, en af de mest hyppige økosystemer vi befinder os i. Det er derfor helt essentielt, at vi forstår at skabe de perfekte rammer for, at det kan fungere optimalt.

 

At skabe en KontorØkologi, bygger på denne erkendelse. Vi undersøger medarbejdernes behov, for derfra at udvikle de perfekte rammer, således samspillet mellem medarbejder og kontor kan fungere optimalt.

For at skabe jeres KontorØkologi har vi udformet et 5-fase forløb, så i kan følge projektet tæt. På den måde kan i være så meget inden over som i har lyst, og ikke føle jer afkoblet fra processen.

Vi anbefaler naturligvis, at vi i Storm Sørensen Arkitekter varetager samtlige faser i jeres proces. Dog er vi fleksible, og kan ligeledes hjælpe i hvert enkelt fase af projektet. Læs om de 5 faser, og hvad de indebærer nedenfor.

Ydelser

Fase 1,2,3 anker
Fase 4, 5 anker

01 Research

Vi tror på, at den mest valide data findes direkte fra de kilder researchen omhandler. Dog ved vi, at man i en travl hverdag ikke nødvendigvis prioriterer at besvare et stort spørgeskema eller deltage i et langt interview. Vi er derfor pragmatiske i vores researchtilgang, dog uden at gå på kompromis med validiteten. Vi tilbyder bl.a.:

 • Kortlægning af medarbejderbehov

 • Analyse af faciliteter

 • Potentialer og begrænsning

 • Undersøgelser af plantegninger

 • Sociale kortlægninger

04 Implementering

Når designet til Kontorøkologien er fastlagt, begynder vi implementeringsfasen. Her er målet, at gøre overgangen så effektiv som muligt. I implementeringfasen står vi bl.a. for:

 • Kommunikation og koordinering med forskellige samarbejdspartnere

 • On-site kvalitetssikring

 • Løbende evalueringer og justeringer

 • Indretning af nye omgivelser

02 Rådgivning

På baggrund af researchens konklusioner, udformer vi en rapport hvor vi kortlægger jeres kontormiljøs potentialer, samt en strategi for at skabe jeres unikke Kontorøkologi. Rådgivningen vil bl.a. bestå i:

 • Inventarstrategi

 • Designmæssige bæredygtighedstiltag

 • Sparring på projektvision

 • Indretningsplan

05 Evaluering

Efter implementeringen af jeres Kontorøkologi, anbefaler vi en stand-still periode hvor medarbejdere får lov til at bruge og arbejde i de nye kontoromgivelser. Efter stand-still perioden laver en afsluttende evaluering af projektet, hvor vi bl.a. laver:

 • Evaluering af process og design

 • Designmæssige finjusteringer

03 Design

Designprocessen vil være opdelt i to faser. På baggrund af researchen og rådgivningen, laver vi indledningsvist 2-3 Kontorøkologiske designs. Sammen gennemgår vi de forskellige designs, hvor i har mulighed for at komme med feedback, input og rettelser. Når vi sammen har sporet os ind på det rette design, arbejder vi videre mod et endeligt design. De forskellige og endelige Kontorøkologier vil bl.a. bestå af:

 • Designkoncept

 • Renderinger og visualiseringer af kommende forhold

 • Forslag til mulige samarbejdspartnere

 • Konkret plan over implementering

 • Eventuelt byggeprogram

06 Overlevering

Overlevering af jeres KontorØkologi, samt snak om mulige udvidelser og fortsat samarbejde. 

Hvorfor
KontorØkologi?

Well-being

Forskning peger på, at de principper Kontorøkologi bygger på forøger de ansattes trivsel markant. Faktisk har en stor international undersøgelse vist, at man ved indførslen af disse ser en op til 17% stigning i ”overall workplace satisfaction” ved overgangen fra konventionelle kontorer til Kontorøkologier.

Produktivitet

Samme forskning peger ligeledes på, at produktivitet faktisk stiger ved en omlægning til en Kontorøkologi.

Produktivitet

Vi ser et stigende fald i ansættelsers længde. For at holde på den mest kvalificerede arbejdskraft, er det derfor helt essentielt at arbejde bevidst med retention. Her ser vi indførslen af en Kontorøkologi kan være et centralt værktøj i jeres retention-strategi. 

Employer Branding

Vi ser en stigende efterspørgsel på mere fleksible arbejdsforhold, særligt efter Covid-19. Dog har dette været en trend de senere år, hvor vi bl.a. ser en stigende interesse for en fire dages arbejdsuge. Motivationsforskningen peger på, at løn ikke i specielt høj grad er motiverende, men snarere en velfungerende work-life balance. Med en kontorøkologi introducerer man en fleksibilitet, som knytter sig til det hybride arbejde. Dette kan således være en central søjle i jeres employer-branding samt retention strategi.

Cases

image.png
image.png
logo_mansury_v1_Tegnebræt 1 kopi.png
bottom of page