top of page

KontorØkologi

At skabe en kontorøkologi bygger på tanken om, at kontoret er et økosystem. Dvs. vi som rådgivere og arkitekter må forstå de organismer som bevæger sig i det pågældende miljø.

Målet er derfor at undersøge og forstå den enkelte medarbejders behov, deres arbejdsopgaver og interne forhold, for at kunne lave de rammer som imødekommer og bidrager til hele kontorets samlede miljø. Dette kalder vi kontorøkologi.

Mange kontorer bygger på en tanke om mennesket som en ressource. Dette har udmøntet sig i en række mindre gennemtænkte kontorløsninger, fx storrumskontorer og cellekontorer.

 

Vi vil udfordre denne tanke. Man har glemt, at det er hele mennesker der befolker arbejdspladsen. Hvor man tidligere har fyldt mennesker ind i et design, vil vi designe jeres kontor ud fra jeres medarbejdere, opgaver og virksomhedens identitet.

_Z0A6273.jpg

Målet om, at mennesker skal arbejde i rammer der er stimulerende og inspirererende, kan for nogen fremstå som en et ideal. Et ideal der, udover at være urealistisk, også er ressourcekrævende.

Dette er dog ikke tilfældet. At skabe nye og tidssvarende rammer for dine medarbejdere, er ikke kun et velgørenhedsprojekt. Faktisk er der en lang række fordele forbundet ved at omlægge jeres kontormiljø.

Her er fire hurtige facts, ved at omstille til en KontorØkologi. Hvis du er mere interesseret, har vi lavet en mindre oversigt over de resultater, der er forbundet med omstillingen til et kontordesign der bygger på samme principper som Kontorøkologi.

  • 17 % Stigning i overall workplace satisfaction.

  • 13 % Stigning i individuel produktivitet.

  • 11 % stigning i organisation culture.

  • 8 % stigning i samlet team produktivitet.

Proces
 

Research

 

Vi undersøger medarbejdernes behov og det eksisterende kontors beskaffenhed ift. hvordan det fungerer på nuværende tidspunkt. 

Samarbejdspartnere

bottom of page